TeamUdvikling

du er en del af en sammenhæng

TeamUdvikling

På en arbejdsplads og også i private sammenhænge indgår vi i afhængighedsforhold med andre mennesker. Vi kan løfte hinanden eller trække hinanden ned. Ofte sker dette helt ubevidst.

Det kan fremme arbejdet i et team at være bevidst om hvad der sker og få redskaber til at styrke samarbejde og arbejdsglæde.

Nogle af de emner, vi kan se på er fx.:
Rolleforståelse
Mødesetup og mødeledelse
Præferenceforståelse
Autoritetsformer
Magtforståelse
Interessenthåndtering
Dilemmahåndtering
Motivation
Forandringshåndtering
Indflydelsessfærer
Konflikthåndtering
Håndtering af krydspres
Generationsforståelse

Eksempler:

  • 1:1 coaching i konkrete menneskelige eller faglige udfordringer eller ønsker
  • Udviklingsforløb for grupper eller teams. Evt. med nogle sessioner som 1:1 coaching og andre for hele gruppen/teamet.

Udvikling.Coach

E-mail: info@udvikling.coach
Telefon: 30408833