TeamlederCoaching

få faglighed og personlig udvikling til at følges

TeamlederCoaching

Mange teamledere føler at de mangler redskaber. Det kan være til at håndtere krydspres og konflikter, give feedback, håndtere interessenter, lede opad, nedad og til siden, forstå forskellige menneskers præferencer mv. Teamledercoaching for enkeltpersoner eller grupper kan bidrage til at løse konkrete udfordringer, samt give redskaber til og tryghed i at fungere godt i rollen som teamleder. Teamledercoach Kåre Albrechtsen har arbejdet som leder både med og uden personaleansvar i over 15 år og kan derfor både bidrage med metoder og oplevede erfaringer. TeamlederCoaching for enkelte teamledere og for teamledergrupper.

Eksempler:
  • 1:1 coaching i konkrete menneskelige eller faglige udfordringer eller ønsker (evt. med udgangspunkt i en ‘Hermann WholeBrain’ præferenceprofil) (fx fem gange af en time)
  • Supervision af teamleder i teamsammenhæng (fx tre gange af to timer på arbejdspladsen)
  • Udviklingsforløb for teamledergrupper (fx fire gange af tre timer på arbejdspladsen)

Udvikling.Coach

E-mail: info@udvikling.coach
Telefon: 30 40 88 33